[spacer height="12px"]Här kommer ett aktuellt Klubbnytt med information om vad som hänt sen sist och vad som är planerat. Vill du skriva ut Klubb-Nytt, klicka här.

 

Genomförda aktiviteter under våren 2021

Även våren 2021 innebar påfrestningar för många av oss. Inga aktiviteter har kunnat genomföras på grund av myndigheternas riktlinjer för att förhindra smittspridning av Covid-19.

 

Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 genomfördes den 17 mars elektroniskt och via brev med röstningsförfarande enligt samma modell som år 2020. Den nya styrelsen består av:

Mona Dahl Kvist     Ordf.

Svante Larsson        V ordf.

Yngve Henriks        Kassör

Göran Tengstrand    Sekr.

Elisabet Asker

Åke Hansson

Stig Hägnesten

Riitta Sundblom

Håkan Kujahn, adj. Webbansvarig

 

Aktiviteter

Eftersom vaccinationsprogrammet för Covid-19 är i full gång och våra medlemmar har fått erbjudande att vaccinera sig har det blivit möjligt för styrelsen att åter bjuda in till aktiviteter. Inbjudningar bifogas.

Det är ett absolut krav att vi alla har fått 2 doser vaccin mot covid-19 för att delta i någon av nedanstående aktiviteter:

  • Nya Karolinska sjukhuset- Konstvandring 2021-09-02 *
  • Klubbmöte i höst 2021-10-13
  • Slakthusområdet infrastruktur 2021-10-19
  • FOI försvarsanalys 2021-11-18
  • Hanser film. Jorden runt på 100 minuter. 2021-12-02
  • Almgrens sidenväveri 2022-01-12
  • Hanser film. Cristina Nilson, operasångerska 2022-02-16

*Inbjudan har gått ut via E-post. Du kan dock ringa samordnaren Stig Hägnesten, tfn 076-018 19 79 om Du är intresserad av att följa med.

 

Sedan föregående KlubbNytt har fått kännedom om att följande 6 medlemmar har avlidit:

Evert Bondesson                     Ruth Dahlgren                    Anders Lindgren
Olof Näslund                          Lars Wikenholm                  Kurt Furubom

Klubben har fått en ny medlem:

Per-Åke Hansson

Klubben har nu 408 medlemmar.

 

Övrig information

OBS! Anmäl alltid om Du har ändrat adress, har ny E-postadress eller om andra ändringar skett, via E-post till klubbens E-postadress mail@spkj.se. För Dig som inte har tillgång till dator eller E-post anmäl ändringen till Mona Dahl Kvist på tfn: 070-974 36 29.

 

Med vänliga hälsningar

Saab Pensionärsklubb Järfälla

Styrelsen/Elisabet Asker

Rulla till toppen