Planering

Aktiviteter under planering och anmälningsläget

Planering 2024, tidpunkter och aktiviteter

För publicerade inbjudningar, Se Aktiviteter/Önskad inbjudan ovan!
(se även Anmälningsläge nedan!)

Publicerade aktiviteter 15 februari:

 • Årsmöte 2024               18 mars
 • Påverkansoperationer   16 april
 • Visning KTH                   15 maj
 • AI föreläsning
  med Pontus de Laval       4 juni
 • Stadsvandring                29 augusti
 • Resa till Normandie   7-10 oktober

Publicerat 17 juni:

 • Inbjudan till ARSENALEN 19 september

 

 • Övriga aktiviteter under hösten/vintern 2024
  kommer att publiceras separat/senare.

Kom gärna med förslag.

Anmälningsläge aktiviteter 2024

Anmälningar lämnade via anmälningsformulär för aktiviteten på hemsidan.

Förklaringar:
Kollumn, Uppdat: Ö = öppen för anmälningar; S = anmälningstiden har utgått, men platser kan finnas;
S = anmälningstiden har utgått, fulltecknad; I = inställd; eller G = Aktiviteten Genomförd.

Kollumn, Anmärkning: Här finns bl.a. länk till Inbjudan och övrig status.

Evenemangs- /
sista anmälningsdatum
Uppdat:
2024-07-16 kl. 01:00
Aktivitet
[Samordnare]
MedlemMedföljTotaltMinMaxAnmärkning
2024
10 jan-24/
18 dec.-23
   GBesök Scenkonstmuseet
[ELAS]
   15   5   20   15   20Inbjudan/anmälan!
Aktiviteten Genomförd!
6 feb-24/
20 jan.-24
   GBesök Högbytorp/E-on
[CJKO]
   18   9   27   20   30Inbjudan/anmälan!
Aktiviteten Genomförd!
07 okt/
26 april OBS!
   S

   S
Normandie (Intresseanmälan)
[RISU]
Anmälan till Rolfs stängd!
   20   10   30   30   TBDInbjudan/anmälan!
Anmälan Stängd!
Vid frågor, kontakta Samordnaren!
18 mars/
4 mars
   GÅrsmöte 2024
[SVLA]
   106   -   106   -   -Inbjudan/anmälan!
Mötet Genomfört!
16 april/
2 april
   GPåverkansopertioner [CJKO]   34   6   40   20   30Inbjudan/anmälan!
Aktiviteten Genomförd!
15 maj/
22 april
   GVisnig KTH
[COSV]
   27   5   32   10   20*2Inbjudan/anmälan!
Visningen Genomförd!
4 juni/
17 maj
   GFöreläsning Pontus de Laval
[MIMR]
   34   5   39   -   35Inbjudan/anmälan!
Föreläsningen Genomförd!
29 aug./
15 juni
   SStadsvandring
[YNHE]
   20   9   29   15   30Inbjudan/anmälan!
Anmälan Stängd!
Vid frågor, kontakta Samordnaren!
19 sept./
2 sept.
   ÖBesök Arsenalen och Strängnäs domkyrka
[THKL]
   22   7   29   25   30Inbjudan/anmälan!
Anmälan öppen!

 

Anmälningar från de närmast tidigare åren, klicka här.

Rulla till toppen