Företagets historik

1923 bildades Svenska AB Philips.

1953 bildades Philips Teleindustri AB (PTAB).

1962 bildades Philips Industrielektronik AB (PIE).

1969 köpte Svenska Philips Arenco Electronics AB och dess dotterbolag Swedish Computer AB. Den civila delen tillfördes Svenska AB Philips och blev egen avdelning kallad Philips Terminalsystem (PTS). Försvarsdelen tillfördes Philips Teleindustri AB.

1973 införlivas Jakobsbergs Elektrotekniska Fabriker AB (JEFA), som är ett Philipsföretag, med Philips Teleindustri AB.

1975 slogs PTAB, PIE och PTS samman och bildade Philips Elektronikindustrier AB (PEAB). De ingående bolagen blev divisioner i PEAB; PTAB blev D-divisionen, PIE blev I -divisionen och PTS blev T -divisionen. Gemensamma funktioner samlades under begreppet A.

1976 införlivades Sivers lab AB i I-divisionen i PEAB

1982 införlivades även IMA Microwave Products AB i I-divisionen i PEAB.

1988 bildade Sivers-IMA tillsammans med I-divisionen Philips Kistaindustrier AB.

1989 bildade T-divisionen eget bolag - Philips Financial Business Systems AB (PFBS).

1989 köpte Nobelindustrier Philips Elektronikindustrier AB som då var ett renodlat försvarsindustriföretag. PEAB bytte samtidigt namn till Bofors Electronics AB och blev dotterbolag till Bofors AB i Karlskoga..

1990 köpte Bofors Electronics H-divisionen i Ericsson Radar Electronics AB.

1991 byter Bofors Electronics AB namn till NobelTech Systems AB.

1992 går delar av Nobeltech Systems AB, hela SATech Electronics AB och hela Bofors Aerotronics AB samman under namnet NobelTech Electronics AB. Kvarvarande delar av NobelTech Systems AB fortsätter med bibehållet namn. Sammanhållande bolag är NobelTech AB.

1993 köper Celsius Industrier försvarsindustriföretagen i Nobel Industrier och företagen byter namn till CelsiusTech Electronics AB (CTE), CelsiusTech Systems AB (CTS) resp CelsiusTech AB (CTAB).

1994 blir Ydab i Härnösand dotterbolag till CelsiusTech Systems AB.

1994 startar CelsiusTech IT AB (CTIT) och ett mindre antal medarbetare från CelsiusTech Systems överförs dit.

1996 upphör CelsiusTech IT AB. Ett antal medarbetare övergår till Enator och några återgår till CelsiusTech Systems AB.

1997 övergår en del av CelsiusTech Systems AB i ett nytt bolag kallat CelsiusTech Naval Systems AB (CTN).

1998 sammanförs CelsiusTech Naval Systems AB med CelsiusTech Systems AB igen.

1999 överförs en del av verksamheten och ett antal medarbetare i CelsiusTech Electronics AB till det nybildade CelsiusTech Vetronics AB.

1999 överförs personalen i Ydab till CelsiusTech Systems AB.

2000 förvärvas Celsius av Saab och bildade SaabTech Systems

Sedan 2000 har företagets olika delar omstrukturerats ett flertal gånger och ingår som affärsenheter i Saab Technologies.
Här är några olika konfigurationer genom tiderna:
SaabTech System + SaabTech Electronics
Saab Systems & Electronics
SaabTech Systems + Saab Avionics

Rulla till toppen