Integritetspolicy

2019-01-28

Integritetspolicy för Saab Pensionärsklubb i Järfälla (SPKJ)

(Vill du skriva ut policyn, klicka här.)

1. Hantering av personuppgifter

SPKJ behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att klubben ska uppfylla sina stadgeenliga åtagande gentemot medlemmarna, samt för att ge medlemmarna glädje av sitt medlemskap.

Behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (på engelska kallad GDPR, General Data Protection Regulation).

 

Vad menas med personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en viss fysisk person som är i livet räknas som personuppgift. Det är självklart sådant som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedag och personnummer. Men även information om deltagande i olika aktiviteter som klubben arrangerar (inklusive anmälningar, fotografier och reseberättelser) räknas som personuppgift om de är hänförbara till identifierbar enskild person.

 

För vilka ändamål behandlar vi personuppgifter?

Klubben lagrar och behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  • Medlemsregistret används för att klubben skall kunna hålla kontakt med sina medlemmar, skicka kallelser, inbjudningar, gratulationsbrev etc. Det innehåller namn, kontaktuppgifter, födelsedatum och medlemstid för samtliga medlemmar. Genom att ansöka om medlemskap i klubben godkänner du detta ändamål.
  • Anmälningslistor till klubbens aktiviteter innehåller uppgifter som är nödvändiga för att genomföra en medlemsaktivitet. Uppgifterna är beroende av aktivitetens art, men är oftast namn och kontaktuppgifter (även för anmäld medföljande som inte är medlem i klubben) och uppgift om gjorda inbetalningar. I vissa fall kan även personnummer eller önskemål om mat eller hotellrum erfordras. Genom att anmäla dig till en aktivitet och lämna begärda uppgifter godkänner du detta ändamål.
  • Historik, dvs information avsedd att beskriva företagets och klubbens verksamhet ur ett historiskt perspektiv. Främst är detta medlemmars reseberättelser och fotografier från klubbens olika aktiviteter vilka lagras på klubbens hemsida. Historiken kan undantagsvis innehålla personuppgifter, t ex i form av bild eller namn på medlem. Om du inte i samband med anmälan till en viss aktivitet avböjt publicering godkänner du att ditt namn och ditt fotografi kan publiceras som deltagare i aktiviteten.

Klubben lagrar inga uppgifter med syfte att delas med tredje part för t.ex. marknadsföringsändamål.

 

Vem delar vi personuppgifter med?

Ett utdrag ur medlemsregistret finns publicerat bakom lösenord på klubbens hemsida. Denna lista innehåller namn och kontaktuppgifter för de medlemmar som inte avböjt offentliggörande där. I övrigt delas inga uppgifter ur medlemsregistret med tredje part.

Anmälningslistor delas efter behov med arrangörer av resor samt ansvariga för besöksobjekt (typ museer, hotell, besökta företag etc).

Historiken publiceras på klubbens hemsida, men delas i övrigt ej med tredje part. De delar av historiken som innehåller fotografier är publicerade bakom medlemslösenord.

 

Hur länge sparar vi data?

Personuppgifter som vi samlat in sparas så länge som ändamålet kräver. Det innebär:

  • Uppgifter i medlemsregistret lagras så länge du är medlem. Identifierbara uppgifter raderas inom ett år efter det att klubben fått kännedom om utträde eller dödsfall.
  • Anmälningslistor sparas längst ett år efter det att aktiviteten genomförts och eventuell betalning erhållits av medlemmen.
  • Historiken sparas på obestämd tid.

Vilka rättigheter har du?

Som medlem i klubben har du rätt att högst en gång om året efter skriftlig begäran få ta del av vilka personuppgifter som finns lagrade för dig i medlemsregister och anmälningslistor.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har också rätt att begära att information om ditt medlemskap och/eller personuppgifter om dig inte skall publiceras på klubbens hemsida. Detta inkluderar medlemsförteckningen och sidor som innehåller historisk information.

På begäran har du rätt att få specifika uppgifter om dig (t.ex. ett visst fotografi) raderade ur historiken.

 

Personuppgiftsansvarig

Saab Pensionärsklubb Järfälla

(organisationsnummer 802412–6982)

175 88 Järfälla

 

E-postadress: mail@spkj.se

 

2. Användning av cookies

Enligt Lagen om Elektronisk Kommunikation (LEK) måste vi informera besökare av vår hemsida om att vi använder cookies (”kakor”). En cookie är en liten textfil som lagras på din dator.

På klubbens hemsida (wp.spkj.se) används cookies för att hålla reda på din inloggning till de lösenordskyddade medlemssidorna. Inga cookies används för att samla in information om din identitet och inga cookies delas med tredje part.

 

Hur du stänger av cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Hur du stänger av cookies beror på vilken webbläsare du använder. Du kan hitta mer information om detta i din webbläsares hjälpfunktion. Detta innebär samtidigt att du inte kan logga in.

 

Mer information

Du kan få mer information om cookies hos Post- och Telestyrelsen

https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Rulla till toppen