SAAB Pensionärsklubb Järfälla

KLUBBNYTT 2011 3

Klubbens höstträff den 15/9 på Casino Cosmopol besöktes av 50 medlemmar. Vi började med en lunch och fick information om lokalens historik och dess olika användningar genom åren samt information om hur den fungerar idag.
En del passade även på att prova på några av de spelaktiviteter som erbjöds. Någon storvinst hörde vi inte talas om. Vad vi förstår var det ett uppskattat besök

Vad händer framöver ?

Heldagsutflykt till Flygvapenmuseet i Linköping den 12/10. Fullbokad.
I slutet av mars skall vi som utlovats försöka ordna ytterligare en resa till Flygvapenmuseet i Linköping eftersom höstens resa blev överbokad.

Bifogat har du en inbjudan till en Julbordskryssning med Birka Paradise till Mariehamn.

Nästa aktivitet/träff blir årsmötet den 14 mars 2012. Kallelse kommer i februari.

I början/mitten av maj har vi planerat att ordna en resa till Malta. Resans längd blir ca 5 dagar. Mer information kommer i utskicket i februari.

Stadsvandring(-ar) i början av juni. Mer information kommer i utskicket i februari.

Beträffande seniorlistan. På klubbens hemsida under fliken ”Allmänt/Den fristående seniorlistan” hittar du information om listans bakgrund/upplägg och underhåll av densamma.
Själva listan är nu åtkomlig på hemsidan under samma flik. Enbart de som finns med i listan kan ta upp den med ett lösenord som skickas ut till dessa.

Beträffande utskick via ”pappersposten”. Cirka hälften av medlemmarna får våra utskick via ”pappersposten”. På anmälningar till våra aktiviteter kan vi se att en mycket liten del av dessa kommer från medlemmar som ej har eller inte meddelat någon mailadress. Utskicken kostar en hel del i kopiering och porto. Därför vill vi ställa frågan om du som får detta via pappersposten fortfarande vill ha utskicken ? Vi ber dig i så fall skicka tillbaka talongen nedan till klubbens adress: SAAB Pensionärsklubb Järfälla 175 88 Järfälla eller meddela oss en mailadress som vi kan sända utskicken till. Sänd svar till klubbens mailadress: mail@spkj.se

Får vi inget svar från dig så tar vi bort dig som medlem.
Vi vill ha ditt svar senast den 30/11 2011.

—————————————————————————————————————–Till SAAB Pensionärsklubb Järfälla 175 88 Järfälla.

Avsändare: _________________________________( för och efternamn)

Jag önskar även fortsättningsvis få klubbens utskick via ”pappersposten”.

Rulla till toppen