SAAB Pensionärsklubb Järfälla

KLUBBNYTT 2011 1

Då har vi kommit en bit in på det nya året och dagarna börjar bli lite ljusare och längre.
Vintern håller fortfarande i sig men ”håll ut” för snart kommer våren och sommaren.

Klubben har fått positiva kommentarer på höstträffen och julbordsresan.
Vid höstträffen på Cosmonova/Riksmuseet deltog 65 personer.
På Julbordsresan med Birka Paradise deltog 51 personer. Mycket lyckad resa som flera gärna vill se en upprepning av.

Vad händer framöver ?

Bifogat finner du inbjudan till årsmötet den 16 Mars, en resa till Polen den 30 April – 5 Maj samt Stadsvandring den 7 och 9 Juni.
-Stadsvandringen kommer som tidigare år att genomföras med Lennart Johansson som guide och i år är det området på båda sidor av Djurgårdsbrunnskanalen som är aktuellt.
-I slutet av september/början av oktober planeras en höstträff. Denna gång är det tänkt att det skall bli en heldagsutflykt.
-En Julbordsresa ev. motsvarande den som genomfördes 2010 planeras till slutet av november/början av december.

Har du idéer/synpunkter så är du alltid välkommen att höra av dig till någon i styrelsen eller till klubbens expedition som nu har en ny e-postadress: mail@spkj.se

I klubbnytt 2010 2 frågade vi om det fanns några som ville hjälpa till med klubbens hemsida och medlemsregistret. Vi fick positiv respons från 2 medlemmar och har engagerat Hans Bengtson för arbete med ny hemsida och Bo Hellström när det gäller medlemsregistret.
Hans Bengtson och Gerhard Graf är nu färdiga med en första version av hemsidan som du kan nå via www.spkj.se (spkj = Saab PensionärsKlubb Järfälla). Den tidigare hemsidan medlem.spray.se/spk kommer att utgå.

Antalet medlemmar i klubben har under de senaste åren varierat mellan 475 och 498. Av någon anledning väljer ett ganska stort antal, trots att det är kostnadsfritt, att inte anmäla sig som medlem. Orsaken kan vara att informationen om klubben inte når fram och att den nyligen pensionerade inte vet hur eller vart man vänder sig för att bli medlem. Sprid gärna informationen bland dina tidigare arbetskamrater inför deras pensionering. Det vore roligt om vi någon gång kunde spränga 500-gränsen!
Anmälningsblanketter finns på hemsidan och i plastmapp på klubbens expedition plan A3 i Järfälla. Det går även bra att kontakta någon i styrelsen.

En liten påminnelse. Du som har mailadress och inte anmält den till klubben, dvs. du som får detta utskick med ”pappersposten”, v.v gör det på klubbens nya mailadress mail@spkj.se
Om du inte längre är intresserad av att få brevutskicken från oss ber vi dig att meddela detta till: Saab Pensionärsklubb Järfälla, 175 88 Järfälla eller kontakta oss per tel 08-580 337 41.

Rulla till toppen