SAABs Pensionärsklubb
KLUBBNYTT 2010 2

Så har vi då kommit till den del av året då vi får lägga sommaren bakom oss och planera för en lite svalare och mörkare tid.
Från klubbens sida hoppas vi att ni alla haft en trevlig sommar och att vädrets makter varit snälla mot er.

Utflykterna på försommaren / sommaren kunde alla genomföras under fina väderförhållanden.
Vid utflykten till Häringe Slott deltog 36 personer. Trevlig guidning av slottet, god lunch och vandring i slottsparken.
Vid stadsvandringarna på Djurgården deltog 50 personer fördelat på de två tillfällena. Lennart Johanssons guidning var som vanligt informativ och mycket uppskattad. Lennart bjöd också förutom guidning traditionsenligt på historier och kaffe med bröd.
Vid utflykten till Nyköping deltog 29 personer. Vädret kunde inte varit bättre vilket bidrog till att arrangemanget blev mycket lyckat.

Vad händer framöver?

Bifogat finner du en inbjudan till årets höstträff och julbord.

Klubbstyrelsen arbetar med program inför 2011. Har du idéer eller synpunkter så är du alltid välkommen att höra av dig till någon i styrelsen eller till klubbens expedition: pensklubben.jarfalla@saabgroup.se

Vi har nyligen skickat ut en enkät för att se hur intresset är för genomförandet av lite större/längre resor i klubbens regi. Av praktiskt/ekonomiska skäl har den bara skickats ut via mail. 69 medlemmar har svarat på utskicket. På de föreslagna alternativen har utfallet blivit enligt nedan:
Största intresset har utfallit på resor till Polen, Österrike och Florens med lite övervikt för Österrike.
Även en resa till Rhendalen har av många givits hög prioritet. Några har kommenterat med att Moseldalen kanske kan var ett bättre alternativ.
Intresset för Malta är ganska litet.
Klubbstyrelsen tackar för visat intresse och kommer att arbeta vidare med förslagen med hänsyn till medlemmarnas synpunkter.

En liten påminnelse om klubbens hemsida: medlem.spray.se/spk. Kanske inte så ”fyllig”, dvs den kan göras bättre. Är du intresserad av att hjälpa till att arbeta med den så hör av dig till någon i styrelsen.

Vi vill även passa på och fråga om det bland våra medlemmar finns någon som på sikt kan tänka sig att hjälpa till med hanteringen av vårt medlemsregister som för närvarande är skrivet i MS Access.

Rulla till toppen