SAAB´s Pensionärsklubb

KLUBBNYTT 2009 1

Årsmötet

Årsmötet hölls den 10 mars 2009 kl. 14:00 i företagets matsal. 96 medlemmar var anmälda/närvarande på mötet.

Pensionärsklubbens ordförande Kurt Bergkvist hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till klubbens 22: andra årsmöte och förklarade mötet öppnat.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Dick Lundsten.

På sedvanligt sätt hedrades bortgångna arbetskamrater med en tyst minut. Under perioden 2008/2009 har vi fått kännedom om att följande kamrater lämnat vår skara:

Svante Berglund Thore Jansson Gustav Schlegel
Gunnar Björklid Harald Kääramees Torsten Stålhandske
Hans Eriksson Ove Näslund Gunnel Svanström Ingvar Hedelius Lars Ringdahl Per Öberg

Mötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för perioden 2008.

Den nya styrelsen:
Kurt Bergqvist Ordf.
Gunnar Nilsson vOrdf.
Monica Steibert Sekr.
Birgitta Prince vSekr.
Solveig Tollstedt
Karl-Gösta Karlberg
Gerhard Graf
Lillemor Olsson nyval

Kurt Bergkvist valdes till ordförande på årsmötet i övrigt konstituerades styrelsen på senare styrelsemöte.

Den avgående styrelsemedlemmen, Ragnhild Mases avtackades med en blomcheck och en vinflaska.

Valberedningens sammankallande, Sven Barklund, berättade om svårigheten att få klubbmedlemmar att ställa upp som styrelseledamöter eller till valberedning. Styrelse och valberedning vädjar till medlemmarna att hjälpa till i vårt föreningsarbete.

En motion hade inkommit om tillgång till vår förenings medlemsregister. Gerhard Graf förklarade varför inte medlemsregistret i dess helhet kan göras tillgängligt för alla klubbmedlemmar. Alla vill inte vara med i ett öppet medlemsregister. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka om ett enklare medlemsregister kan tillhandahållas.

En medlem påpekade att han saknade en punkt på dagordningen, nämligen ”Motioner och Förslag”.

Efter årsmötet välkomnades Micael Johansson, chef för affärsenhet Avitronics. Efter en kort presentation av sig själv berättade han on SAABs utveckling under 2008. SAAB är numera att internationellt företag med många kunder. SAAB har även företag i Sydafrika och Australien. Vidare berättade han om företagets olika flöden och informerade om orsaken bakom de negativa resultaten. Orderingången för år 2008 var bra, bättre än år 2007.
Det är stor fokus på ”miljardprogrammet” inom SAAB idag.
Beställning i Thailand ser positivt ut.
Brasilien och Schweiz ska ta beslut detta år betr. Gripen.
Säkerhetssystem och övervakningssystem ska levereras till bl.a. fängelser. SAAB har tecknat ett underhållsavtal med FMV där SAAB skall garantera tillgängligheten på flygplanet SK60.
Avitronics sysslar med telekrigssystem till flyg, fartyg och U-båtar, displaysystem till Gripen, självskyddssystem (sensorer och fällare) på civila plattformar, levererar och har byggt upp system för att skydda fordon på marken för bl.a. missiler.

Efter frågestunden tackade Kurt Bergkvist Micael Johansson för en intressant information och överlämnade en blombukett.

Nu väntade förtäringen, som bestod av en god lyxlandgång med dryck, sedan blev det kaffe med tårta.

Under kaffet hölls dragning av det sedvanliga lotteriet, som är en tradition på årsmötet. Lotter hade delats ut vid varje kuvert. Vinsterna bestod av trisslotter samt en lite dyrare skraplott, som utgjorde 1:a pris.

Stadsvandring

Årets stadsvandring med Lennart Johansson kommer att förlägga till den 2 resp. 4 juni. Se separat kallelse.

Vårresan

Som tidigare meddelats kommer årets resa att gå till Istanbul i början av maj. 35 medlemmar har bokat sig för resan.

Rulla till toppen