SAAB´s Pensionärsklubb

KLUBBNYTT 2008 1

Årsmötet

Årsmötet hölls den 13 mars 2008 kl. 14:15 i matsalen. 97 medlemmar var närvarande på mötet.

Årsmötet leddes av Dick Lundsten.

På sedvanligt sätt hedrades bortgångna arbetskamrater med en tyst minut. Under perioden 2007/2008 har 23 kamrater lämnat vår skara.

Mötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för perioden 2007.

Den nya styrelsen:
Kurt Bergqvist Ordf.
Gunnar Nilsson vOrdf.
Monica Steibert Sekr.
Birgitta Prince vSekr.
Ragnhild Mases
Solveig Tollstedt
Karl-Gösta Karlberg
Gerhard Graf
Kurt Bergkvist valdes till ordförande på årsmötet i övrigt konstituerades styrelsen på senare styrelsemöte.

Några frågor och övrigt kom inte upp på årsmötet.
De avgående styrelsemedlemmarna, Anne-Marie Almlund, Birgit Blomqvist och Ralph Forssberg avtackades med blombukett och vinflaska.

Efter avslutat årsmöte berättade Mikael Hällström om verksamheten i Saab Civil Security. Bland annat gjordes en bilddemonstration från Göteborgs hamn av hur ett ledningssystem larmar när ett främmande fartyg närmar sig.

Vårutflykten

Vårutflykten var planerad att gå till Värmland med avresa den 30 maj. Tyvärr fick resan ställas in p.g.a. för få anmälningar. Endast sju personer hade anmält sig till resan. Vi gjorde en enkät för att försöka utröna varför intresset var så svagt och fick svar från c:a 25 medlemmar. Svaren utföll enligt följande:
10 st tyckte inte att resmålet var bra
8 st tyckte inte om att resan var förlagd över ett veckoslut
7 st tyckte att det var för dyrt
Styrelsen arbetar vidare med att försöka hitta en intressant höstresa i stället.

Stadsvandringen

Stadsvandringarna genomfördes den 4 och 11 juni med c:a 20-25 deltagare i varje grupp. I år gick vi från Slussen/Ryssgården till Långholmen. Guide var som vanligt vår egen Lennart Johansson.

Första stoppet var Guldfjärdsterrassen. Namnet Guldfjärden kommer från att Riddarfjärden i gamla tider lyste gult, dock inte av guld utan av alla föroreningar som släpptes ut i Riddarfjärden. Från terrassen har man en fantastisk utsikt. Tittar man till vänster ser man hela Riddarfjärden och Västerbron, tittar man till höger ser man hela Slussen och ända ut till Djurgården. Det måste vara en av Stockholm absolut bästa utsiktsplatser. Guldfjärdsterrassen ligger i närheten av Pryssgränd.

Vi gick sedan vidare till en promenadväg uppbyggd av trä som uppfördes för några år sedan och ligger alldeles på kanten av Mariaberget. Den tidigare Riksantikvarien och Arkeologen Oscar Montelius (1843 – 1921) har fått ge namn till promenaden. Även här är det en fantastisk utsikt över Riddarfjärden och Kungsholmen.

Vi passerade Kattgränd och Gamla Lundagatan och kom så småningom till Villa Ludvigsberg som idag är ett konferenscentrum men som tidigare var bostad för Disponenten på Munchenbryggeriet. Därefter gick vi upp på Skinnarviksbergen som också är en fin utsiktsplats. Lennart berättade att man förr hade dans däruppe på lördagarna och att det var ett väldigt populärt ställe att träffas på.

Efter Skinnarviksbergen förflyttade vi oss via Yttersta Tvärgränd till korsningen av Heleneborgsgatan och Eolsgatan (Eol = vindarnas gud). Här i korsningen hade man under första världskriget och i viss mån även under andra världskriget ett stort lager av kol, koks och ved för uppvärmning av husen på söder.

Så småningom gick vi över Pålsundsbron och hamnade på Långholmen. Lennart hade mycket att berätta om Långholmen. Lennarts pappa var under ett antal år Bevakningsföreståndare på fängelset och som sådan bodde man med familj innanför området. Vi gjorde ett besök i det gamla fängelset som numera är hotell. När vandringen var slut bjöd Lennart på kaffe och te med bullar. Det smakade mycket gott efter promenaden.

Ett varmt tack till Lennart för hans trevliga och intressanta berättelser om Stockholm.

Höstresa

I stället för den inställda Vårresan görs nu en höstresa som går till Ungern och Budapest. Avresa den 26 oktober och återresa den 30 oktober. 31 har anmält sitt deltagande i resan.

Rulla till toppen