Här kommer ett aktuellt Klubbnytt med information om vad som hänt sen sist och vad som är planerat. Vill du skriva ut Klubb-Nytt, klicka här.
[spacer height="12px"]

Genomförda aktiviteter under hösten

Den här hösten har inneburit påfrestningar för många av oss. Inga aktiviteter har kunnat genomföras på grund av myndigheternas riktlinjer för att förhindra smittspridning av covid-19.[spacer height="3em" id="2"]

Årsmöte 2021

Styrelsen har beslutat att på grund av Corona-pandemin ställa in det fysiska Årsmötet även i år.

Samtidigt med detta Klubb-Nytt bifogas verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020.

Årsmötet kommer att genomföras den 17 mars elektroniskt, och till dem som saknar Internet via brev med röstningsförfarande enligt samma modell som år 2020. Kallelse inkl. anvisningar bifogas detta utskick.

Styrelsen hoppas att kommande vaccinationsprogram för covid-19 gör det möjligt att åter bjuda in till aktiviteter. Styrelsen arbetar för att vi skall vara en aktiv förening och hoppas att, så fort omständigheterna tillåter, komma igång med att genomföra flera eller alla de aktiviteter vi planerade för under 2020 d.v.s.

  • Slussens arkeologi fynd
  • Saab Dynamics Underwater systems Motala och Linköping
  • FOI försvarsanalys
  • Stuckatörens Våning
  • Högbytorp
  • Besök Landsort
  • NKS konstvandring

Även andra aktiviteter kan bli aktuella. Kom gärna med förslag.

Sedan föregående KlubbNytt har klubben fått kännedom om att följande 15 medlemmar avlidit  

Berit Andersson                     Lennart Dahlin                    Kjell Eckelöv

Tore Freby                              Marie Grapne                     Kenth Javestad

Heinrich Künneke                   Börje Larsson                     Ella Molin

Barbro Nordvall                      Bertil Nyman                      Sture Olsson

Lars-Åke Pettersson                Kjell Rosenqvist                Jangunnar Rönnlund

 

Klubben har fått 2 nya medlemmar

Björn Nordwinger                    Torbjörn Ramerfelt

 

Klubben har nu 414 medlemmar.[spacer height="3em" id="2"]

Övrig information

Håkan Kujahn har adjungerats till styrelsen som WEBB-ansvarig. Håkan kommer att arbeta tillsammans med Hans Bengtson som slutar som WEBB-ansvarig vid Årsmötet.[spacer height="3em" id="2"]

OBS!!! Nytt Lösenord

Vi ändrar klubbens lösenord fr.o.m. den 17 februari för flikarna Medlemssidor och Tidskrifter på Hemsidan wp.spkj.se. Det nya lösenordet fick du i nya KlubbNytt 2021-1 som skickades ut via e-post den 17 februari.

 

Anmäl alltid ändrad adress, ny e-postadress eller andra ändringar via E-post klubbens

e-postadress mail@spkj.se.

För Dig som inte har tillgång till dator eller e-post anmäl till Mona Dahl Kvist på tfn: 070-974 36 29

 

Med vänliga hälsningar

Saab Pensionärsklubb Järfälla

Styrelsen/Elisabet Asker

Rulla till toppen