För inpassering krävs dels personnummer, dels nummer (=ID-nummer) på den godkända handling som man använder för att styrka sin identitet. Detta innebär

  • Används körkort för att styrka identitet skall körkortets nummer anges. Detta finns i form av 8 9 siffror i fält 4d på körkortet. Skriv då körkort + numret i 4d.
  • Används pass för att styrka identitet skall  passnumret anges (8 siffror). Skriv pass och numret på passet
  • Används nationellt ID-kort för att styrka identitet skall kortets nummer anges (8 siffror under ”Kortnummer”). Skriv ID-kort + nummer.

Om du inte är svensk medborgare (krävs inte för besök på Ledningsregementet) kan du styrka din identitet med Skatteverkets ID-kort. Detta har ett 19-siffrigt (!) kortnummer som då skall anges.

Rulla till toppen