Hammarby Sjöstad #1

Deltagare:     Medlemmar och ev. en medföljande.

 

Samling:     Två identiska studiebesök erbjuds den 5 maj, båda startar vid Sickla Udde och slutar vid Hammarbyverket. Förmiddagsgruppen samlas senast kl. 09:50, eftermiddagsgruppen senast kl. 12:50.

 

Program:   Se nedan. P.g.a. pandemin organiseras ingen gemensam fika eller lunch.

 

Kostnad:    För medlem 50 kr och för medföljande 50 kr.

 

Anmälan:   Ska vara klubben tillhanda senast den 1 april Minimum 10 personer per vandring. Vid överbokning (max 20 personer) gäller kölista.
Anmälan gör du enklast i formuläret längst ned på sidan eller skriver ut inbjudan, klicka här,  och skickar in ifylld talong.

 

Betalning: Senast den 8 april får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 22 april.

Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och att det gäller Hammarby Sjöstad.

 

OBS!          Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.

Vi utgår från att alla anmälda uppfyller kraven för Covidbeviset.

 

Förhinder:    Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Stig Hägnesten. Tfn 076-018 1979.

 

Program för Studiebesöken i Hammarby Sjöstad 5 maj

Kl. 09:50      Förmiddagsgruppen samlas vid Sickla Udde. Åker du kollektivt ta exempelvis pendeltåget till Årstaberg där du byter till tvärbanan linje 30 som tar dig ända fram till Sickla Udde. Alternativt ta tunnelbanan till Gullmarsplan och byt där till tvärbanan linje 30 mot Sickla Udde. Då besöket startar och slutar på olika platser är det smartast att undvika att ta bilen.

 

Kl. 10:00      Det första studiebesöket startar.

Nedan följer några citat från hemsidan:

https://vaxer.stockholm/omraden/stadsutvecklingsomrade-hammarby-sjostad/

 

”I Hammarby Sjöstad planeras för cirka 12 700 bostäder och cirka 400 000 kvadratmeter verksamhetsyta med 150 000 kvadratmeter arbetsplatser. I dag återstår cirka 3 680 lägenheter att bygga, vilket utgör 29 procent av stadsdelen. Området var tänkt som OS-by men istället utvecklades Hammarby Sjöstad till ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt med hög miljöprofil.”

 

”För att få söka de olympiska spelen krävdes ett miljöprogram. Något som 1996 resulterade i ett miljöprogram som kom att kallas Hammarbymodellen. Programmet syftade till att koppla ihop infrastruktursystem som sophantering, vattenrening, värme och el. Målet var att minimera områdets energianvändning, främst genom att använda restprodukter. Analyser visar att målet att 80 procent av det utvinningsbara energiinnehållet i avfall och avloppsvatten ska utnyttjas är uppfyllt.”

 

Kl. 12:00      Besöket avslutas vid Hammarbyverket, Hammarby Kajgata 5.

Från Hammarbyverket tar man sig enklast med tvärbanan linje 30 från Mårtensdal (som ligger vid verket) mot Solna Station och byter till pendeltåg i Årstaberg eller till tunnelbana vid Gullmarsplan.

 

Kl. 12:50      Eftermiddagsgruppen samlas på samma plats som förmiddagsgruppen.

 

Kl. 13:00      Det andra studiebesöket startar. Samma innehåll som det första.

 

Kl. 15:00      Besöket avslutas på samma plats som förmiddagsgruppen.

 

Guide är Camilla Edvinsson från Stockholms stads exploateringskontor. Samma guide som visade oss Slakthusområdet.

Anmälningstiden har gått ut, med det finns platser kvar!
Visning 09:50 Inställd!
Här kan du göra din anmälan. Fyll i dina uppgifter och klicka SKICKA.
Skrolla sedan ned på sidan och kontrollera att din anmälan har skickats!

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Förnamn:

  Efternamn:

  Ditt telefonnummer (obligatoriskt):

  Din epost (obligatorisk). Om du anger din e-postadress (Kolla att du skrivit rätt adress!) får du en kopia sänd till denna adress, skriv annars: dummy@spkj.se, men då får du ingen kvittens:

  Medföljande

  Förnamn

  Efternamn


  Anmärkning:

  Rulla till toppen