SAAB LOGO

Kallelse till ÅRSMÖTE 2024

Styrelsen för SAAB Pensionärsklubb Järfälla kallar medlemmarna till det 37e Årsmötet måndagen den 18 mars 2024
i SAABs matsal på Nettovägen 6 i Järfälla.  

Förslag till dagordning finns s slutet på denna kallelse, nedan!
OBSERVERA att det inte längre är tillåtet att ta med mobiltelefoner in i Saabs lokaler – undvik därför gärna att ta med mobilen!

Program:

13.30 - 14.00 Anmäl dig i receptionen när du kommer.
Garderob finns på entréplanet samt en trappa upp.
14.15 Medlemmarna hälsas välkomna, årsmötet öppnas.
ca 15.00 Information om Saabs läge nu och i framtiden av
Micael Johansson, Saab President and Chief Executive Offiicer
därefter bensträckare innan vi sätter oss till bords för att avnjuta en landgång samt dryck och kaffe.
Anmälan:  till årsmötet vill styrelsen ha senast den 1 mars enklast i formuläret nedan (efter Dagordningen), alternativt skriv ut kallelsen (inklusive förslag till dagordning), klicka här, fyll i och skicka in talongen till SAAB Pensionärsklubb Järfälla, 175 88 Järfälla.
Förhinder:  Om du får förhinder efter anmälan, meddela snarast Svante Larsson,
tfn 076-119 88 23 e-post: svanteblarsson@gmail.com
Parkering: Var snäll och parkera på den allmänna delen av SAAB:s parkering - inte på besöksparkeringen. Kom gärna tidigt för Saabs parkering är numera ofta full och ställ därför gärna bilen på parkeringen vid Veddesta handelsområde (max 2 timmar!).

Om du avser att besöka dina tidigare arbetskamrater i samband med årsmötet, ta då kontakt med din tilltänkta besöksmottagare innan du anmäler dig i receptionen. De har inte tid att ringa runt till ett antal alternativa besöksmottagare åt dig!

     Hjärtligt välkommen!                                                                                             
     Vi utgår från att alla som vill delta är fullt friska!                                                                                            

Förslag till Dagordning vid Årsmötet den 18 mars 2024

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – för mötet
 5. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse för 2023
 8. Medlemsförändringar 2023
 9. Ekonomisk berättelse för 2023
 10. Revisors berättelse över granskningen för 2023
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Kommande verksamhet
 13. Förslag till budget för 2024
 14. Motioner
 15. Val av ordförande för ett år
 16. Val av övriga styrelseledamöter för två år
 17. Val av revisor för ett år
 18. Val av valberedning till årsmötet år 2025
 19. Övriga frågor
 20. Årsmötet avslutas
Anmälningstiden har gått ut.

Kontakta samordnaren, för efteranmälan:
Meddela Svante Larsson, tfn 076-119 88 23 e-post: svanteblarsson@gmail.com

Rulla till toppen