Förslag till dagordning finns längre ned på denna kallelse! OBSERVERA

att det inte längre är tillåtet att ta med mobiltelefoner in i Saabs lokaler – undvik därför gärna att ta med mobilen!

Program:

13.45 - 14.00   Anmäl dig i receptionen när du kommer. Garderob finns på entréplanet samt en trappa upp.[spacer height="3em" id="2"]
14.15                Medlemmarna hälsas välkomna, årsmötet öppnas.

Styrelsen föreslår några smärre förändringar i klubbens stadgar enligt bilaga ”Stadgar 2023 (Förslag)”. Ändringarna är rödmarkerade och föreslås beroende på Saabs juridiska enheter vilket medför att med nuvarande skrivningar kan alla tidigare Saab anställda bli medlemmar i klubben samt för att förenkla det dagliga styrelsearbetet. Förslaget kommer att gås igenom och tas upp till omröstning under årsmötet.[spacer height="3em" id="2"]

ca 15.00           Information om Saabs Forskning och Utvecklingssatsningar av Petter Bedoire, Chief Technology Officer därefter
bensträckare innan vi sätter oss till bords för att avnjuta en landgång samt dryck och kaffe.[spacer height="3em" id="2"]

 

Anmälan till årsmötet gör du enklast i formuläret nedan (efter Dagordningen), alternativt skriv ut kallelsen (inklusive förslag till dagordning), klicka här, fyll i och skicka in talongen till SAAB Pensionärsklubb Järfälla, 175 88 Järfälla. Anmälan vill styrelsen ha senast den 28 februari 2023.

Om du inte har tillgång till internet skickar du in nedanstående talong.[spacer height="3em" id="2"]

Förhinder:       Om du får förhinder efter anmälan, meddela snarast Svante Larsson, tfn 076-119 88 23 e-post: Svante.larsson@bredband.net[spacer height="3em" id="2"]

Parkering:      Var snäll och parkera på den allmänna delen av SAAB:s parkering - inte på besöksparkeringen.

Om du avser att besöka dina tidigare arbetskamrater i samband med årsmötet, ta då kontakt med din tilltänkta besöksmottagare innan du anmäler dig i receptionen. De har inte tid att ringa runt till ett antal alternativa besöksmottagare åt dig!

Hjärtligt välkommen!   

Vi utgår från att alla som deltar är fullt friska!

 

Förslag till Dagordning vid Årsmötet den 15 mars 2023

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – för mötet
 5. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse för 2022
 8. Medlemsförändringar 2022
 9. Ekonomisk berättelse för 2022
 10. Revisors berättelse över granskningen för 2022
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Kommande verksamhet
 13. Förslag till budget för 2023
 14. Motioner
 15. Val av ordförande för ett år
 16. Val av övriga styrelseledamöter för två år
 17. Val av revisor för ett år
 18. Val av valberedning till årsmötet år 2024
 19. Övriga frågor
  • Förslag till revidering av klubbens stadgar
 20. Årsmötet avslutas
Anmälningstiden har utgått.
Kontakta samordnaren, se ovan, om plats.
Rulla till toppen