SPKJ årsmöte 18 mars 2020 på Saab INSTÄLLT – rösta via Internet istället![spacer height="12px"]

Styrelsen i Saab Pensionärsklubb Järfälla har enhälligt tagit beslut om att, på grund av Coronaviruset, ställa in det fysiska Årsmötet 2020 som var planerat till den 18 mars, och ersätta det med ett ”årsmöte via Internet”. Se vidare instruktioner längre ner.[spacer height="12px"]

Även om du har anmält dig till mötet, skall du alltså INTE komma till Saab på Nettovägen den 18 mars! [spacer height="12px"]

Bakgrunden är att Coronaviruset visat sig ha en snabb spridning, även i Stockholmsområdet, och att det inte kan uteslutas att det blivit mer allmänt spritt vid det datum som satts för vårt möte. Vidare är det helt klarlagt att risken för en smittad att bli allvarligt sjuk eller t.o.m. avlida är mångfalt högre i de åldersgrupper som klubbens medlemmar utgör. Styrelsen vill inte att det skall finnas minsta risk att klubbens årsmöte skall ge upphov till smittspridning.[spacer height="12px"]

Dokument i årsmötet: Verksamhetsberättelse Presentation.[spacer height="12px"]

Årsmötet ”via Internet” genomförs på följande sätt:

 1. Gå in på sidan Aktiviteter/Årsmöte-2020-nytt på hemsidan wp.spkj.se. Du måste ange lösenord för att komma in på sidan. (Detta har du redan klarat av.)[spacer height="12px"]
 2. Läs igenom presentationen (se länk ovan) vi skulle ha visat under årsmötet. Där finner du bland annat klubbens ekonomiska redovisning för 2019 samt revisorns utlåtande. Du finner också förslag till budget för 2020, samt förslag till styrelse­ledamöter och andra funktionärer för 2020.
  Tillsammans med verksamhetsberättelsen (se länk ovan) vi skickat ut tillsammans med den ursprungliga kallelsen utgör dessa underlag för dig att bland annat ta ställning till om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för 2019.
  Se frågorna i formulär nedan.[spacer height="12px"]
 3. Du kan delta i ”mötet” direkt, men senast den 18/3 kl. 18:00 skall du ha avgivit dina svar till Årsmötet i denna form. Årsmötet avslutas vid detta klockslag. Klicka på knappen ”SKICKA”. Då registreras dina val, och du får en kopia till den mejl-adress du angivit.[spacer height="12px"]
 4. På grund av mötesformen har styrelsen för de inledande punkterna i Dagordningen enligt stadgarna ansatt följande:
  1. Mötets öppnade har skett i och med att denna kallelse har skickats ut
  2. Ordförande för mötet: sittande Mona Dahl Kvist
  3. Sekreterare: Göran Tengstrand
  4. Justeringsmän, tillika rösträknare: Gerhard Graf, Katarina Nilsson (revisor)

Resterande punkter på dagordningen avhandlas i formuläret nedan.

Årsmötet är avslutat.
Rulla till toppen