Program:

13.45 - 14.00    Anmäl Dig i receptionen när Du kommer. Garderob finns på entréplanet samt en trappa upp.

14.15                Medlemmarna hälsas välkomna, årsmötet öppnas (förslag till dagordning längre ned på sidan).

c:a 15.00          Företagsinformation

c:a 15.30          Svante Larsson visar bilder och berättar om sin hobby

därefter            bensträckare innan vi sätter oss till bords för att avnjuta en landgång samt dryck och kaffe.

 

Anmälan till årsmötet gör du enklast i formuläret nedan, alternativt skriv ut kallelsen (inklusive förslag till dagordning), klicka här, fyll i och skicka in talongen till SAAB Pensionärsklubb Järfälla, 175 88 Järfälla. Anmälan vill styrelsen ha senast den 8 mars 2019.

 

Förhinder:   Om Du får förhinder efter anmälan, meddela snarast Mona Dahl Kvist, tfn 070-974 36 29  alt. e-post: mona.dahl.kvist@gmail.com

 

Parkering:   Var snäll och parkera på den allmänna delen av SAABs parkering
- inte på besöksparkeringen!

 

Om du avser att besöka dina tidigare arbetskamrater i samband med årsmötet, ta då kontakt med din tilltänkta besöksmottagare innan du anmäler dig i receptionen. De har inte tid att ringa runt till ett antal alternativa besöksmottagare åt dig!

 

                 Hjärtligt välkommen!

 

Förslag till

Dagordning vid Årsmötet den 20 mars 2019

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – för mötet
 5. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse för 2018
 8. Medlemsförändringar 2018
 9. Ekonomisk berättelse för 2018
 10. Revisors berättelse över granskningen för 2018
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Kommande verksamhet
 13. Förslag till budget för 2019
 14. Motioner
 15. Val av ordförande för ett år
 16. Val av övriga styrelseledamöter för två år
 17. Val av revisor för ett år
 18. Val av valberedning till årsmötet år 2020
 19. Övriga frågor
 20. Årsmötet avslutas
Här kan du göra din anmälan:
Anmälningstiden har ugått. Kontakta samordnaren om plats.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Efternamn

  Din epost (Obligatiorisk. Om du fyller i e-postadressen (kolla att du skrivit rätt!!) skickas en kopia på din anmälan till denna adress, annars skriv dummy@spkj.se, men då får du ingen kopia)

  Ditt personnummer, för inpassage (obligatoriskt)


  Jag önskar förtäring efter mötet
  JaNej

   

  Anmärkning, allergi etc

  Rulla till toppen