Inbjudan till Olle Olsson Hagalund-museum
tisdag den 30 maj 2023 kl. 11.00 och 13.00

05 Olle Olsson 2
05 Olle Olsson 1

Deltagare:  Medlemmar och eventuellt en medföljande.

Samling:    Tisdag 30 maj senast kl. 10:45 för första gruppen och senast kl. 12:45 för den andra gruppen vid Olle Olssons Hagalund-museet, Spetsgatan 2, Solna.

Program:   Vi besöker Olle Olsson Hagalund-museet i två visningsgrupper med upp till 15 deltagare i varje. Visningen av museet varar ungefär en timme. Olle Olsson Hagalund (1904 – 1972) var en naivistisk konstnär och bodde hela sitt liv i det hus som hans morfar hade byggt 1897 i kåkstaden Hagalund i Solna.

Kostnad:    För medlem 100 kr, och för medföljande 120 kr.

Anmälan: Ska vara klubben tillhanda senast 10 maj Minimum 10 personer. Vid överbokning (max 30 personer) gäller kölista. Anmälan gör du enklast i formuläret längst ned på sidan eller skriver ut inbjudan, klicka här, och skickar in ifylld talong.

Betalning:  Senast 20 maj får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör inbetalningen ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2 eller Swish-konto 123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast 24 maj. Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det gäller.

 

OBS!          Anmälan är bindande. Deltagande som avanmäls p.g.a. sjukdom anmäls snarast till samordnaren. Vi utgår från att Du är fullt frisk när du ska delta.

 

Förhinder:  Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Göran Tengstrand, 070-728 11 08.

Anmälan stängd/fullbokad!
Kontakta Göran Tengstrand tel. 070-728 11 80 för frågor!

Rulla till toppen