Inbjudan Till Projekt Nya Slussen Den 8 Januari 2020 191112 PeHo 1
Inbjudan Till Projekt Nya Slussen Den 8 Januari 2020 191112 PeHo 2

Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande.[spacer height="6px"]

Samling: Den 15 januari senast kl. 09.45 vid Södermalmstorg 4.[spacer height="6px"]

Program: Presentation ca en timme, sedan finns tid för att titta på utställningen. Total ca 1,5 h. Efteråt kan ni själva gå runt och titta i området, om ni vill. Lite fakta om projektet finns på nästa sida. Vill du skriva ut inbjudan, klicka här.[spacer height="6px"]

Kostnad: För medlem 50 kr och för medföljande 50 kr.[spacer height="6px"]

Anmälan: STÄNGD I FÖRTID, ÖVERTECKNAD. Se ny aktivitet nya Slussen -III i stället. Senast den 9 december vill vi ha Din anmälan online i formuläret nedan, fyll i och skrolla ner till och klicka på SKICKA.

Minimum 15 personer. Vid överbokning (max 20 personer) gäller kölista.[spacer height="6px"]

Betalning: Senast den 15 december får Du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 20 december.
Det är viktigt att Du vid båda betalningssätten anger Ditt namn och vilket evenemang det gäller.[spacer height="6px"]

OBS! Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.[spacer height="6px"]

Förhinder: Avbokning eller frågor gör Du till samordnaren Peter Höög tfn 070 – 755 29 59[spacer height="6px"]
Lite information om byggnationen av den nya Slussen
[spacer height="6px"]Budget för byggnationen av nya Slussen[spacer height="6px"]

Byggstarten för den nya slussen skedde 2016. Enligt genomförandebeslutet från 2015 är projektets budget 12,1 miljarder kronor i löpande prisnivå.[spacer height="6px"]

Finansiering[spacer height="6px"]Stockholms stad finansierar hela ombyggnaden förutom bussterminalen i Katarinaberget. Den är samfinansierad mellan Staden (25 %), Landstinget (25 %) och Staten (50 %). Även Värmdö kommun är med och bidrar om det skulle bli budgetöverskridande.[spacer height="6px"]

Entreprenader[spacer height="6px"]Stockholms stad ska totalt handla upp ett 25-tal byggnads-, konstbyggnads- och anläggningsentreprenader.[spacer height="6px"]

De två största anläggningsentreprenaderna, som innefattar nästan alla betongarbeten på Södermalm och den nya sluss- och avtappningsanläggningen, tilldelades år 2015 till Skanska. Skanska kommer även att bygga och montera den nya huvudbron samt avbördningsluckorna, medan JM bygger en ny Stadsgårdskaj och den temporära bussterminalen.[spacer height="6px"]

Bron – som staden beställt av Skanska – byggs av stål i Kina. Den gigantiska bron fraktas med båt till Sverige. Bron ska förbinda Södermalm och Gamla Stan och är 140 meter lång, väger 3 700 ton och kostar 198 miljoner kronor (enligt uppgift i Aftonbladet).[spacer height="6px"]

Eftersom man räknar med att stöta på oförutsedda saker i marken och under vattnet så är inte alla entreprenader upphandlade med fast pris, Skanskas entreprenad t.ex. är på löpande räkning med incitament. Slutkostnaden är därför svår att sia om.[spacer height="6px"]

Hålltider för Projekt nya Slussen
2017 Grundläggning av den nya huvudbron sker. På Stadsgårdsleden byggs nya kajer och den tillfälliga bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs på Katarinavägen.[spacer height="6px"]

2018 Den tillfälliga bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna på Stadsgården börjar användas. Rivning görs av den centrala delen av Slussen, ovanpå dagens bussterminal. Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs för det södra landfästet till den nya huvudbron.[spacer height="6px"]

2019-2020 Schaktning, grundläggnings- och betong- arbeten utförs i den centrala delen av Slussen, ovanpå dagens bussterminal. Huvudbron skeppas in och monteras. Katarinavägen öppnar igen, och den nya huvudbron börjar användas. Rivning av de västra delarna startar. Den nya bussterminalen börjar byggas.[spacer height="6px"]

2020–2022 Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs för den västra delen av den nya slussrännan. De nya avtappningskanalerna och de nya låga broarna för gående och cyklister byggs.[spacer height="6px"]

2023 Stadsgårdsleden däckas över och den nya Katarinaparken börjar byggas. Den nya bussterminalen tas som tidigast i drift.[spacer height="6px"]

2025 De västra delarna färdigbyggs inklusive nya byggnaden på Södermalmstorg. De nya kontorsbyggnaderna ovanpå Stadsgårdsleden börjar byggas av respektive byggherre.

Anmälan stängd, övertecknad aktivitet. Se ny aktivitet: nya Slussen-III
Rulla till toppen