Konditionstest

2 tillfällen 12 feb, 1 tillfälle 18 feb

Cyklist
Korpen

Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande.

Samling: Testerna genomförs i Korpens lokaler på Skansbrogatan 7. Tre tillfällen är valbara:
Tillfälle 1: onsdag 12 februari kl. 10 - 12
Tillfälle 2: onsdag 12 februari kl. 13 - 15
Tillfälle 3: tisdag 18 februari kl. 13:30 – 16:10 (em. efter Fallträningen)
Exakt tidpunkt inom vald tidsperiod meddelas i samband med antagningsbeskedet. Om något tillfälle inte lockar flera deltagare kan det tillfället utgå. Vid stort intresse kan fler tillfällen ordnas. Vänligen anmäl dig senast 15 minuter före tilldelad tid vid Korpens reception.

Program: Konditionstestet genomförs på en motionscykel, tar ca 40 min och leds av Korpen Stockholm. Se https://www.korpenstockholm.se/korpenpajobbet/halsotester/ (cykelergometertest).

Kostnad: 250 kr för medlemmar och 400 kr för medföljande.

Anmälan: Senast den 24 januari vill vi ha Din anmälan online via formuläret nedan. Fyll i dina data och skrolla ned till och klicka på Skicka. Skrolla sedan ner på sidan och kontrollera att anmälan gick iväg.

Senast den 31 januari får du besked om tilldelad tid.

Betalning: Inbetalning till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 400 2747 måste vara klubben tillhanda senast den 7 februari. Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och att det gäller Konditionstest.

OBS! Anmälan är bindande efter betalning och förhinder anmäls snarast till samordnaren.

Förhinder: Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Stig Hägnesten, tfn 070-757 24 47, eller Mail, stig_hagnesten@hotmail.com.

Anmälan stängd, anmälningstiden har utgått.