INSTÄLLT
Bild1

Deltagare:

Medlemmar och ev. en medföljande.[spacer height="12px"]

Samling:

Onsdag 6 maj 2020 senast kl. 9:00 vid Saab, Nettovägen 6, Järfälla.[spacer height="12px"]

Program:

  9:15 –   9:45  Transport Järfälla till Högbytorp

  9:45 – 11:15   Besök Ragn-Sells återvinningsanläggning (kaffe ingår i priset)

11:45 – 13:00   Lunch Bro-Bålsta Golfklubb (ingår inte i priset)

13:30 – 15:00   Besök EONs biogas- och kraftvärmeanläggning

15:00 – 15:30   Hemresa

Vill du skriv ut programmet, klicka här.[spacer height="12px"]

Kostnad:

För medlem 120 kr, och för medföljande 220 kr.[spacer height="12px"]

Anmälan:

Senast den 31 mars vill vi ha Din anmälan online via formuläret nedan. Eller sänd in nedanstående talong om Du inte har internet. Minimum 25 personer. Vid överbokning (max 40 personer) gäller kölista.[spacer height="12px"]

Betalning:

Senast den 5 april får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 15 april. Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det gäller.[spacer height="12px"]

OBS! Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.[spacer height="12px"]

Förhinder:

Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Peter Höög tfn 070 – 755 29 59.

Kretsloppsanläggningen vid Högbytorp

 

Vid Högbytorp driver Ragn-Sells en stor avfallsåtervinningsanläggning som varje år tar emot 700 000 ton avfall. EONs kraftvärmeverk och biogasanläggning ligger alldeles intill och kommer att sluta fler delar av de lokala kretsloppen.[spacer height="12px"]

Kretsloppsanläggningen vid Högbytorp integrerar material- och energiåtervinning på ett unikt, effektivt och hållbart sätt. Genom att producera el och värme ur avfall som i dagsläget inte har någon alternativ användning samt biogas och biogödsel ur organiskt avfall, omvandlar man rest till resurs. Man bygger ett kretsloppssystem som förvandlar det som ingen vill ha, till något som alla behöver – energi.[spacer height="12px"]

Samtidigt med den nya kretsloppsanläggningen byggs även en 24,5 kilometer lång transitledning för fjärrvärme, som binder samman EONs fjärrvärmenät i Upplands-Bro och Järfälla kommuner.[spacer height="12px"]

Biogasanläggningen stod färdigbyggd och invigdes i augusti 2018, transitledningen stod klar för driftsättning i april 2019 och kraftvärmeanläggningen invigs i mars 2020.[spacer height="12px"]

 

 

EON Högbytorp i siffror

Total investering: 2,5 miljarder kronor

Total årsproduktion: 650 GWh

– varav uppvärmning: 425 GWh

– varav elproduktion: 165 GWh

– varav biogas: 60 GWh

Total årsproduktion biogödsel: 60 000 ton[spacer height="12px"]

I kraftvärmeanläggningen produceras el och fjärrvärme. I biogasanläggningen produceras biogas och biogödsel. Närheten till Ragn-Sells återvinningsanläggning på Högbytorp ger möjlighet till material- och energiåtervinning på samma plats. Material som inte går att återanvända eller återvinna blir till el, värme och biogas. Metaller kan återvinnas ur askan från kraftvärmeanläggningen. EON har som mål att all energi som produceras ska komma från återvunna eller förnybara källor.

Aktiviteten inställd pga coronapandemien.
Rulla till toppen