Inbjudan till föredrag den 13 september kl. 13.00 på Saabs huvudkontor om

Vart är världen på väg - Fredrik Hassel

08 Hassel 1
08 Hassel 2

Deltagare: Medlemmar.

Samling: Den 13 september senast kl. 12,45 på Saabs huvudkontor Olof Palmes gata 17 i Stockholm.

Program: Vad är det egentligen som händer i vår turbulenta värld? Hur hänger olika krig och konflikter ihop och vad är det som driver utvecklingen? Dessa frågor försöker Fredrik Hassel besvara eller problematisera utifrån ett geopolitiskt perspektiv. Han beskriver komplexa samband inom storpolitiken på ett pedagogiskt sätt och med glimten i ögat.
Fredrik Hassel har verkat inom det försvars- och säkerhetspolitiska området, i olika ledande befattningar, i snart 30 år.
Idag arbetar han som Senior rådgivare på Saab där han bland annat stödjer koncernledningen med analyser.
Programmet avslutas ca. 15.00 efter kaffe i Saabs Showroom.

Kostnad: 75:-/person

Anmälan: Senast den 1 september vill vi ha din anmälan. Max 40 personer. Vid överbokning gäller kölista.
Anmälan gör du enklast i formuläret längst ned på sidan eller skriver ut inbjudan, klicka här, och skickar in ifylld talong.

Betalning: Senast den 4 september får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör inbetalningen ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2 eller Swish-konto 123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 8 september.
Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det gäller.

OBS!          Anmälan är bindande. Vi utgår från att Du är fullt frisk när Du ska delta.

Deltagande som avanmäls p.g.a. sjukdom anmäls snarast till samordnaren.

Alla deltagare måste kunna visa legitimation vid receptionen.

Förhinder:
Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Carl-Johan Koivisto, 073-525 60 10 eller via mail till stcjko@gmail.com


Föredraget genomfört!

Rulla till toppen