Inbjudan till studiebesök på FOI Försvarsanalys
onsdag den 22 februari 2023

02 FOI

Deltagare: Medlemmar och eventuellt en medföljande.

Samling:    Onsdag 22 februari 2023 senast kl. 16.45 vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, Avdelningen för försvarsanalys, Gullfossgatan 6, 164 40 Kista.

Program:  Kl. 17.00  – 19.00 får vi höra en presentation på temat ”Försvarsforskning i ofärdstider - Några axplock från verksamheten vid FOI:s avdelning för försvarsanalys”. Verksamheten vid FOI är organiserat i fem avdelningar varav Försvarsanalys är en. Avdelningen ger kvalificerat analys- och beslutsstöd inom försvars- och säkerhetsområdet. Avdelningen forskar och arbetar bland annat inom områdena säkerhetspolitik, försvarsekonomi, militär operationsanalys, krisberedskap och civilt försvar. Främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och MSB.

Kostnad:    För medlem 50 kr och för medföljande 50 kr.

Anmälan:   Ska vara klubben tillhanda senast den 11 februari Minimum 20 personer. Vid överbokning (max 60 personer) gäller kölista.
Anmälan gör du enklast i formuläret längst ned på sidan eller skriver ut inbjudan, klicka här, och skickar in ifylld talong.

Betalning:  Senast 15 februari får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast 20 februari. Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det gäller.

OBS!          Anmälan är bindande. Deltagande som avanmäls p.g.a. sjukdom anmäls snarast till samordnaren. Vi utgår från att Du är fullt frisk när du ska delta.

 

Förhinder:   Frågor eller avbokning kan göras till samordnaren Göran Tengstrand tfn 070 - 728 11 08

Visningen genomförd!

Rulla till toppen