INSTÄLLT
Foi Bild1

Deltagare:

Medlemmar och ev. en medföljande.[spacer height="12px"]

Samling:

Torsdag 16 april 2020 senast kl. 16:15 vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, Avdelningen för försvarsanalys, Gullfossgatan 6, 164 40 Kista.[spacer height="12px"]

 Program:

Kl. 16:30  – 18:30 presenterar avdelningschefen för Försvarsanalys avdelningen samt berättar kort om FOI. Verksamheten vid FOI är organiserat i fem avdelningar varav Försvarsanalys är en. Avdelningen ger kvalificerat analys- och beslutsstöd inom försvars- och säkerhetsområdet. Organisationen har stor bredd av erfarenheter och akademiska discipliner från policy till fältnivå, från militära till civila frågor. Avdelningen forskar och arbetar bland annat inom områdena säkerhetspolitik, försvarsekonomi, militär operationsanalys, krisberedskap och civilt försvar. Främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och MSB.

Vill du skriva ut programmet, klicka här.[spacer height="12px"]

Kostnad:

För medlem 50 kr och för medföljande 50 kr.[spacer height="12px"]

Anmälan:

Senast 24 mars vill vi ha Din anmälan online via formuläret nedan. Eller skriv ut inbjudan (se ovan) skicka in ifylld talong om Du inte har internet. Minimum 20 personer. Vid överbokning (max 60 personer) gäller kölista.[spacer height="12px"]

Betalning:

Senast 28 mars får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 3 april. Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det gäller.[spacer height="12px"]

OBS! Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.[spacer height="12px"]

Förhinder:

Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Göran Tengstrand tfn 070 – 728 11 08

Aktiviteten inställd pga coronapandemien.
Rulla till toppen