Inbjudan till studiebesök på FOI Försvarsanalys
onsdag den 22 februari 2023

02 FOI

Deltagare: Medlemmar och eventuellt en medföljande.[spacer height="3em" id="2"]

Samling:    Onsdag 22 februari 2023 senast kl. 16.45 vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, Avdelningen för försvarsanalys, Gullfossgatan 6, 164 40 Kista.[spacer height="3em" id="2"]

Program:  Kl. 17.00  – 19.00 får vi höra en presentation på temat ”Försvarsforskning i ofärdstider - Några axplock från verksamheten vid FOI:s avdelning för försvarsanalys”. Verksamheten vid FOI är organiserat i fem avdelningar varav Försvarsanalys är en. Avdelningen ger kvalificerat analys- och beslutsstöd inom försvars- och säkerhetsområdet. Avdelningen forskar och arbetar bland annat inom områdena säkerhetspolitik, försvarsekonomi, militär operationsanalys, krisberedskap och civilt försvar. Främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och MSB.[spacer height="3em" id="2"]

Kostnad:    För medlem 50 kr och för medföljande 50 kr.[spacer height="3em" id="2"]

Anmälan:   Ska vara klubben tillhanda senast den 11 februari Minimum 20 personer. Vid överbokning (max 60 personer) gäller kölista.
Anmälan gör du enklast i formuläret längst ned på sidan eller skriver ut inbjudan, klicka här, och skickar in ifylld talong.[spacer height="3em" id="2"]

Betalning:  Senast 15 februari får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast 20 februari. Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det gäller.[spacer height="3em" id="2"]

OBS!          Anmälan är bindande. Deltagande som avanmäls p.g.a. sjukdom anmäls snarast till samordnaren. Vi utgår från att Du är fullt frisk när du ska delta.[spacer height="3em" id="2"]

 

Förhinder:   Frågor eller avbokning kan göras till samordnaren Göran Tengstrand tfn 070 - 728 11 08

Visningen genomförd!

Rulla till toppen