Årgång Nummer finns Nummer saknas Anmärkning
1972 3,4 1,2,5-10? Intertele
1973 7,10
5,6
1-6, 8,9
1-4, 7-9?
Intertele
interna
1974 1-8 (alla)
1,5-9
1, 2
.
2-4
Intertele
Interna
Aktuellt om Järfällaprojektet
1975 1
1, 3, 5, 6, 7
Alla utom 1
2, 4
Interna
Aktuellt om Järfällaprojektet
1976 1-5, jul PEAB-Pulsen
1977 1-4, jul PEAB-pulsen
1978 1-5, jul PEAB-pulsen
1979 1-2, 3, 4-5, jul PEAB-pulsen
1980 1, 2-3, 4 PEAB-pulsen
1981 1-4
1-13 + Extra nr
PEAB-pulsen
PEAB-SnabbPulsen
1982 1
1-12 + 3 extra-nr
Mars-82 PEAB-SnabbPulsen (vit);
PEAB-SnabbPulsen (Orange)
1983 1-22 + 5 Extra-nr Pulsen.
1984 1-21 + 4 Extra nr Pulsen
1985 1-20 + 2 Extra-nr Pulsen
1986 1-20 + 4 Extra-nr Pulsen
1987 1-18 + 4 Extra-nr Pulsen
1988 1-19, + 1 Extra-nr Pulsen
1989 1-21 + 6 Extra-nr Pulsen
1990 1-19 + 3 Extra-nr Pulsen
1991 1-21
9-14
Pulsen
Adabladet
1992 1-13
15-19
NobelTech Nytt
Adabladet
1993 1,2
1-13
NobelTech Nytt
TechNet
1994 1-14 TechNet
1995 1-12 TechNet
1996 1-11 TechNet
1997 1-11 TechNet
1998 1-7 TechNet
1999 1-3 TechNet
2000 1-3 TechNet
2001 1-2 TechNet
2000 2-3  1 @dynamics
2001 1-8 + Extra nr @dynamics
2002 1-8 + Extra nr @dynamics

 

 

Rulla till toppen