Stuckatören #1

Deltagare:  Medlemmar och ev. en medföljande.

Samling:     Två identiska studiebesök erbjuds den 22 mars med samling vid David Bagares Gata vid tunnelmynningen. Förmiddagsgruppen samlas senast 10:15 och eftermiddagsgruppen senast 12:45. Det finns inte någon hiss, men däremot många trappsteg i en smal trappa.

 

Program:   Vi får en guidad visning (ca 1 – 1,5 timme) av ett spektakulärt, borgerligt hem vid slutet av 1800-talet. Axel Notini var en av de främsta stuckatörerna i det sena 1800-talets Stockholm. Hans eget hus är utsmyckat med stuckatur såväl utvändigt som invändigt. Hit tog han tilltänkta kunder för att visa prov på sin yrkesskicklighet. Idag är stuckaturen återställd i ursprungligt skick och våningen är inredd som ett typiskt borgerligt hem. Besökaren får bland annat se hur salong, herrum och sängkammare kunde se ut hos borgarklassen.

 

Kostnad:    För medlem 150 kr och för medföljande 200 kr.

 

Anmälan:   Ska vara klubben tillhanda senast den 1 mars Minimum 10 personer per studeibesök. Vid överbokning (max 15 personer) gäller kölista.
Anmälan gör du enklast i formuläret längst ned på sidan eller skriver ut inbjudan, klicka här,  och skickar in ifylld talong.

 

Betalning:  Senast 7 mars får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2 eller Swish-konto 123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 15 mars. Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det gäller.

 

OBS!          Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.

Vi utgår från att alla anmälda uppfyller kraven för Covidbeviset.

 

Förhinder: Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Svante Larsson tfn 076-119 88 23.

Inbjudan stängd!

För frågor, kontakta Svante, 076-119 88 23!

Rulla till toppen