SaabTech Pensionärsklubb

Pensionärsnytt
Oktober 2001

Hej!
Jag hoppas att ni har haft en skön och stärkande sommar med sol och bad och med utflykter i bär- och svamp markerna som på sensommaren haft ett extremt bra utbud av läckra råvaror. Har de tagits tillvara så bör frysarna nu vara sprängfyllda med svamp och bär. Annars finns det ännu möjlighet att fylla på för sommaren är inte slut än. Enligt meteorologernas definition är det sommar så länge dygnsmedeltemperaturen är +10 grader eller högre och det är den fortfarande när det här skrivs den 12 oktober. Sekellång statistik visar att i Stockholm är det ”normala år” sommar till den 29 sep-tember då hösten (+ 10 till noll grader) tar vid och varar i 68 dagar. Vi har alltså hittills fått ett sommartillskott på två veckor .”En får tacke å bocke!”
Tidningen TechNet är, ”med anledning av förändringarna i affärsområdet”, tills vidare lagd på is. Den har de senaste två åren varit personaltidning för SaabTech Electronics, SaabTech Systems och SaabTech. Men SaabTech Electronics är nu avvecklat som aktivt bolag och dess tidigare medarbetare finns i andra företag i och utanför affärsområdet. Det är säkert en viktig anledning till beslutet. För oss innebär isläggningen att vi går miste om en trevlig tidning och en viktig källa till information om vad som händer i de företag som tidigare var våra arbetsplatser och en viktig del av vår sociala miljö. Viss, utvald information kommer att kunna ges via Pensionärsnytt men produktinformation, reportage, intervjuer, bilder och mycket annat kommer vi att väsentligen gå miste om. Eventuellt kommer TechNet att återuppstå som personaltidning för SaabTech Systerns och då kan vi kanske få vara med på ett hörn igen. Ett bra tillfälle till information. är årsmötet då av tradition någon i företagsledningen ställer upp. Ytterligare ett tillfälle får vi om vi, som tidigare, förlägger senhöstträffarna till företagets matsal. Det är kanske något för styrelsen att tänka på.

Affärsområdet

Det har skett stora förändringar i ”vårt” affärsområde sedan i december förra året då dess struktur och principer för organisation och arbetsformer presenterades. Affärsområdet hette då Saab Infomatics.
Här följer ett axplock. (Förändringarna: är betydligt flera):

*  Affärsområdet har bytt namn till Saab Systems & Electronics.
*  Saab har övertagit Ericssons andel i Ericsson Saab Avionics. Företaget heter nu Saab Avionics.
*  SaabTech Electronics har avvecklats som aktivt bolag.
–  Division Sensorer (Radar, Sikten mm) har överförts till Saab Bofors Dynamics
–  Division Telekrig (med bland annat fällare och andra motmedel) ingår nu i Saab
Avionics
–  Division Optronik har överlåtits till Flir Systems
–  Division Produktion (Mekanisk tillverkning, montering mm) har avvecklats.
* SaabTech AB (VD Lennart Strand) bytte namn den 1 september i år till Saab Facilities Stockholm AB

Höstutflykten

Slott vid Mälaren var temat för klubbens bussutflykt tisdagen den 11 september. Det var tur att temat var i obestämd form för hade det stått slotten så hade vi säkert varit på höstutflykt fortfarande. För det finns väl runt 25 slott vid Mälaren. Arton av dem är medlemmar i föreningen Mälarslott. Av dessa arton hade vår styrelse fastnat för två, nämligen Fiholms Slott med ”samhörande” Jäders kyrka och Strömsholms Slott Kopplingen mellan Fiholm och Jäders kyrka ftamgår av den följande texten. Vi hann också med att besöka Åsby trädgård vid Hallstahammar.
Utflyktsdagens morgon väcktes säkert många av oss av att regnet piskade mot våra sovrumsfönster. Det spöregnade och det var inte så uppmuntrande. Men regnet avtog så småningom och det goda humöret och förväntningarna återinfann sig Klockan åtta var det dags för avfärd ftån SaabTech och då var Bengts två bussar lastade med tillsammans åttio förväntansfulla deltagare.
Efter paus för kaffe och smörgås på Åsenstugan i Enköping fortsatte bussfärden via Strängnäs och Kjula till Jäders kyrka och Fiholms Slott.
Godset Fiholm grundades troligen redan på 110O-talet och är dokumenterat från slutet av 1200-talet då Birger Jarls son Valdemar (Sveriges kung 1266 till 1277) ägde godset.
År 1403 övertogs det av drottning Magareta och 1562 kom det i släkten Oxenstiernas ägo. Släktens mest ryktbare, riksrådet och Gustav II Adolfs rikskansler, Axel Oxenstierna, hade Fiholm som sätesgård 1617 till 1654. Det var under den tiden det nuvarande slottet uppfördes i form av två parallella flyglar. För den arkitektoniska planeringen svarade den franske arkitekten Simeon de la Vallee och vår egen Nicodemus Tessin d.ä. Den planerade huvudbyggnaden blev aldrig uppförd och därför brukar Fiholm kallas ”Slottet utan huvudbyggnad”. När sonen Johan, som fick överta godset 1654,påpekade att huvudbyggnad saknades och liknade flyglarna vid två lador lär pappa Axel ha sagt: ”Tycker du det får du min själ bygga fähuset själv”. Han varnade också i sitt testamente sina efterlevande för ”sådane store hus som lite gagn med sig föra men väl omkostnad ”. De efterlevande tog uppenbarligen till sig hans varning.
Fiholm ägs och bebos nu av Charlotte och Göran Mörner. De har låtit utföra en pietetsfull restaurering av den ena av flyglarna och inrett den med sin egen privata samling av möbler prydnadsföremål och konstverk. I den ingår bland annat ett antal verk av Göran Mörners farbror, den kände konstnären i Halmstadsgruppen, Stellan Mörner. Göran Mörner svarade själv engagerat och intresseväckande för visningen och historieberättandet.

Det var sedvänja under stormaktstiden att högadeln skaffade sig gravkor i kyrkorna. För Axel Oxenstierna på Fiholm föll det sig naturligt att inrätta familjens gravkor i Jäders kyrka och att samtidigt försköna den för att ge sig själv och sin familj en värdig begravningsplats. För den arkitektoniska utformningen vid ombyggnaden av kyrkan, som ursprungligen är från 110O-talet, anlitades Nicodemus Tessin d.ä. Arbetet med kyrkans omdaning utfördes etappvis. Det nya koret blev klart 1644 och sakristian 1652. Efter A.Os död kom ytterligare en tillbyggnad – det Braheska gravkoret. Bland kyrkans inventarier finns många intressanta föremål. Till exempel det vackra nederländska altarskåpet som sedan 1656 pryder altaret. Det är tillverkat i Jan Bormans ateljé i Bryssel omkring 1515 för Storkyrkan i Stockholm men köptes av A.O. 1655 och skänktes till Jäders kyrka. Det är ett så kallat mysterieskåp med scener ur framförallt julevangeliet och passionshistorien. Även predikstolen är en gåva från A.O

Från Fiholm och Jäder gick resan vidare till Strömsholm där vi på Stenkökets restaurang åt en efterlängtad och välsmakande laxlunch. Efter lunchen vandrade vi upp till slottet för en guidad visning.
Strömsholms Slott som tillhör de kungliga slotten uppfördes ursprungligen av Gustav Vasa år 1555. Det byggdes om till barockslott med böljan under 1660-talet för drottning Hedvig Eleonora (änka efter Karl X Gustav) efter ritningar utförda av Nicodemus Tessin d.ä. Strömsholm förknippas ofta och inte utan anledning med hästar. Gustav Vasa höll ett stuteri på kungsgården och under åren 1868 – 1968 var slottet förläggningsplats för Armens rid-och körskola För att dokumentera denna verksamhet har man inrättat ett museum i det som då var officersmäss. Bland slottets övriga sevärdheter kan nämnas den inbyggda kyrkan, interiörer skapade för Gustav III : s maka drottning Sofia Magdalena och ett antal 1700-talsmålningar Numera ligger ett av Nordens stora ryttarcentra i direkt anslutning till slottet. Varje år arrangeras där ryttartävlingar, riddarspel och Svenskt Grand National.
Efter avslutat slottsbesök åkte vi vidare till Åsby trädgård där vi fick tillfälle att beundra blomsterprakt och grönska och att göra inköp till förskönande av våra hem. I år har man orchidefest hela hösten med över tusen blommande orchideer i butiken varje dag.
Så var det dags för hemfärd med paus för kaffe och smörgås vid Vallby frilufts
museum. Vid halvåttatiden var vi hemma igen, nöjda och tacksamma efter ännu en lyckad utflyktsdag och med nya kunskaper, nya intryck och blommor och souvenirer i bagaget.


Medlemsrabatter /Reservdels tips

Lars-Åke Pettersson (LÅPE), klubbmedlem och fd inköpare lovade vid årsmötet att undersöka möjligheterna för oss medlemmar att få rabatt vid köp av bla färg ,tapeter och liknande och vid köp av ny a saabbilar. Han har själv utökat sitt uppdrag till att omfatta även byggvaror och bildelar och redovisade resultatet vid styrelsens senaste möte .Han har ”fått napp” hos följande handlare:
1. Mattjacob Nettov.l Järfälla Färg och tillbehör (ej golv), 10% + bonus
2. Järfälla Byggvaror AB Woody: Byggvaror mm, rabatten varierar
3. Mekonomen Nettov.5 Reservdelar (”till alla bilar”) rabatten varierar
4. Saab (Linköping) Nya bilar (ålder köpare max 67 år) 10%
I princip går det ut på att vi hakar på befintliga avtal mellan dessa och SaabTech.
För att få handla med rabatt måste vi kunna visa att vi är medlemmar i klubben t ex med ett .medlemskort. Det har ju inte vi så det kommer att dröja ett tag innan legitimeringsfrågan är löst. Vi får hoppas att styrelsen snabbt hittar en enkel bra lösning.
Tips: Det kan vara svårt att hitta reservdelar och förbrukningsartiklar till de olika elapparater man har i hemmet.. Då kan det löna sig att ringa eller besöka: El & Digital Service AB, Ringvägen 17 (mittemot Zinkensdam) Tel 84 51 80,-90

Klubbstyrelsen 2001

Ordförande Kurt Bergkvist         08-580 344 60
v. Ordförande Torsten Jansson  08-36 97 16
Sekreterare Sol-Britt Riesel       08-27 22 Il
Ledamot Marianne Gestman     08-37 88 27
” Anne-Marie Almiund               08-761 45 91
” Tage Månsson                        08-765 53 18
” Bertil Wåhlander                     08-580 165 52

Rulla till toppen