Program:

13.45 - 14.00    Anmäl Dig i receptionen när Du kommer. Garderob finns på entréplanet samt en trappa upp.

14.15                Medlemmarna hälsas välkomna, årsmötet öppnas (förslag till dagordning längre ned på sidan).

c:a 15.00       Företagsinformation av Lars Tossman, Senior Vice President and Head of Business Area Kockums

Därefter får vi information om ”Saab Tower” av Jenny Eld, Culture and Change Manager.

därefter            bensträckare innan vi sätter oss till bords för att avnjuta en landgång samt dryck och kaffe.

 

Anmälan till årsmötet gör du enklast i formuläret nedan, alternativt skriv ut kallelsen (inklusive förslag till dagordning), klicka här, fyll i och skicka in talongen till SAAB Pensionärsklubb Järfälla, 175 88 Järfälla. Anmälan vill styrelsen ha senast den  1 mars 2022.

 

Förhinder:   Om Du får förhinder efter anmälan, meddela snarast Mona Dahl Kvist, tfn 070-974 36 29  alt. e-post: mona.dahl.kvist@gmail.com

 

Parkering:   Var snäll och parkera på den allmänna delen av SAABs parkering
- inte på besöksparkeringen!

 

Om du avser att besöka dina tidigare arbetskamrater i samband med årsmötet, ta då kontakt med din tilltänkta besöksmottagare innan du anmäler dig i receptionen. De har inte tid att ringa runt till ett antal alternativa besöksmottagare åt dig!

 

                 Hjärtligt välkommen!

 

Förslag till

Dagordning vid Årsmötet den 16 mars 2022

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – för mötet
 5. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse för 2021
 8. Medlemsförändringar 2021
 9. Ekonomisk berättelse för 2021
 10. Revisors berättelse över granskningen för 2021
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Kommande verksamhet
 13. Förslag till budget för 2022
 14. Motioner
 15. Val av ordförande för ett år
 16. Val av övriga styrelseledamöter för två år
 17. Val av revisor för ett år
 18. Val av valberedning till årsmötet år 2023
 19. Övriga frågor
 20. Årsmötet avslutas
Anmälningstiden har utgått.
Kontakta samordnaren om plats.
Rulla till toppen