Kallelse:

Styrelsen för SAAB Pensionärsklubb Järfälla kallar medlemmarna till det 29:e Årsmötet
tisdagen den 15 mars 2016 i SAABs matsal på Nettovägen 6 i Järfälla.

[spacer height="20px"]

Program:

13.45 - 14.00  Anmäl Dig i receptionen när Du kommer. Garderob finns på entréplanet samt en rappa upp.

14.15                 Medlemmarna hälsas välkomna, årsmötet öppnas.

c:a 15.00           Företagsinformation

därefter            cirka en ½-timmes paus för mingel och bensträckare innan vi sätter oss till bords för att avnjuta en skaldjursbakelse toppad med lax och en chokladpannacotta toppad med färska bär samt dryck och kaffe.

 

Anmälan:

till årsmötet gör du enklast online på hemsidan, se nedan (stängd). Eller (helst inte) genom skriva ut kallelsen, klicka här, fylla i och skicka in talongen till SAAB Pensionärsklubb Järfälla, 175 88 Järfälla. Du kan alternativt uppge samma information via e-post till vår adress mail@spkj.se. Anmälan vill styrelsen ha senast den 1 mars 2016.
Förhinder:
Om Du får förhinder efter anmälan, meddela snarast Mona Dahl Kvist, tfn. 070-974 36 29 eller 08-684 009 17 alt. e-post: mona.dahl.kvist@gmail.com

Parkering:
Var snäll och parkera på den allmänna delen av SAABs parkering - intebesöksparkeringen! Om du avser att besöka dina tidigare arbetskamrater i samband med årsmötet, ta då kontakt med din tilltänkta besöksmottagare innan du anmäler dig i receptionen. De har inte tid att ringa runt till ett antal alternativa besöksmottagare åt dig! 

 

Hjärtligt välkommen!

[spacer height="40px"]

Förslag till

[spacer height="20px"]

Dagordning vid Årsmötet den 15 mars 2016.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – för mötet
 5. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse för 2015
 8. Ekonomisk berättelse för 2015
 9. Revisors berättelse över granskningen för 2015
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Kommande verksamhet
 12. Förslag till budget för 2016
 13. Motioner
 14. Val av ordförande för ett år
 15. Val av övriga styrelseledamöter för två år
 16. Val av revisor för ett år
 17. Val av valberedning till årsmötet år 2017
 18. Övriga frågor
 19. Årsmötet avslutas

 

Här kan du göra din anmälan (stängd). Fyll i dina uppgifter:

Rulla till toppen