SAAB 1
SAAB 2

Deltagare:  Endast öppet för tidigare anställda medlemmar.

 

Samling:    Torsdag 2018-02-08 senast kl. 09.30 vid receptionen Saab Nettovägen 6.

 

Program:   Saab har förändrats en hel del de senaste åren. Affärsinriktning, produkter, teknik har förnyats och ett stort antal unga har anställts.

Byggnaderna skall rivas och ersättas med ett stort höghus och en hel del bostäder. Studiebesöket inleds med föredrag under en dryg timme i Säby om verksamhet mm vid Saab Surveillance. Efter en paus blir det rundvandring i lokalerna med visning av

produkter, lab. mm. Det hela avslutas ungefär kl. 12.30 med gemensam lunch i matsalen för de som så önskar.
Vill du skriva ut inbjudan, klicka här, så får du den i pdf-format.

 

Kostnad:    För medlem 30,- inklusive förmiddagskaffe och lunch.

 

Anmälan: Skall vara klubben tillhanda senast den 21 januari Minimum 10 personer. Vid överbokning (max 60 personer) gäller kölista. Anmälan gör du online i formuläret nedan. OBS glöm inte personnumret.

 

Betalning:  Senast den 24 januari får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör inbetalningen ske snarast till Plusgirokonto nr 38 74 25-2 och måste vara klubben tillhanda senast den 1 februari. Det är viktigt att du på plusgirotalongen anger ditt namn och att det gäller Studiebesök på SAAB.

 

OBS! Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.

 

Förhinder: Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Göran Tengstrand 070-728 11 08.
Anmälningstiden har utgått.

 

 

 

 

 

.

Rulla till toppen