Inbjudan till Saab Dynamics Underwater Systems, Motala och Linköping

den 14 september 2022

SAAB DUS

Klubben erbjuder sina medlemmar en unik möjlighet att bekanta sig med Saab Dynamics Underwater Systems i Motala och i Linköping med demo av ROV i tanken och visning av produktionshallen samt utställning. Saab Underwater Systems AB tillhör Business Area Dynamics.

Deltagare:  Medlemmar

Samling:     Den 14 september senast kl. 06.50 vid Saab Järfälla, Nettovägen 6. Bussen (Rolls Buss) avgår kl. 07.00. Möjlighet att stiga på bussen finns även i Botkyrka, vid Shell-macken ca. kl. 07.20. Fika (smörgås med kaffe alt té) serveras på bussen.

Kostnad:    330 kr/medlem

Program:

10.00   Ankomst till Motala, fika och presentation av hela Saab Dynamics AB och

            T9 Galären och Bryggan – Per Schyrman

Obs! Fotoförbud råder på hela Saab området

10.45   Visning av Motala – anläggningen – Per Schyrman m.fl.

12.00   Lunch och kaffe (catering Levins, ingår i priset)

12.45   Avfärd mot Linköping, Tannefors

I mån av tid gör vi en kort sightseeing i Motala

13.45   Ankomst till Saab Linköping, inpassering i hus 196 Tannefors

Demo av ROV i Vattentanken Hus 195
Magnus Johansson m.fl. Indelning i två grupper

15.00   Hus 214, visning av produktionshallen där bland annat torped och RBS15 tillverkas
och en mindre utställning med bl.a. torpedmodeller
Jörgen Thörnström m.fl. indelning i två grupper

Bussen kör grupperna mellan husen

16.00   Avslut, avfärd mot Stockholm, hus 196. Fika på vägen.

19.00   Ankomst till Järfälla, Nettovägen 6

Anmälan:   Senast den 15 augusti vill vi ha Din anmälan. Minimum 30 personer, maximum 49 personer. Vid överbokning gäller kölista.
Anmälan gör du enklast i formuläret längst ner, inbjudan finns även för utskrift, klicka här. 

Betalning:  Senast den 17 augusti får du besked om du har kommit med eller är på väntelista.

Därefter bör inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller

Swish-konto 123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 24 augusti.

Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det

gäller. Meddela eventuella allergier.

OBS!          Anmälan är bindande. Deltagande som avanmäls p.g.a. sjukdom anmäls snarast till samordnaren. Vi utgår från att Du är fullt frisk när Du ska delta.

Förhinder: Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Riitta Sundblom, tel. 070-782 15 41 eller e-post sundblomriitta@gmail.com

Anmälan är stängd, kontakta samordnaren Riitta Sundblom, se tel. ovan, vid ev. frågor!