Norra Djurgården #1

Deltagare:  Medlemmar och ev. en medföljande.

 

Samling:     Två identiska studiebesök erbjuds den 6 september, båda startar och slutar vid Bobergsgatan 15. Förmiddagsgruppen samlas senast kl. 09:50, eftermiddagsgruppen senast kl. 12:50.

 

Program:   Studiebesöket ska inte förväxlas med konstvisningen som klubben arrangerade i området i juni 2019. Den här gången ligger fokus på stadsutveckling. I samband med studiebesöket kan de som vill fika eller luncha på eget initiativ och på egen bekostnad.
Mer info nedan.

 

Kostnad:    För medlem 50 kr och för medföljande 50 kr.

 

Anmälan:   Ska vara klubben tillhanda senast den 12 augusti Minimum 10 personer per studiebesök. Vid överbokning (max 20 personer) gäller kölista.
Anmälan gör du enklast i formuläret längst ner, inbjudan finns även för utskrift, klicka här.

 

Betalning:  Senast den 19 augusti får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 26 augusti. Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det gäller.

 

OBS!          Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.
Vi utgår från att alla anmälda uppfyller kraven för Covidbeviset.

 

Förhinder:
Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Stig Hägnesten. Tfn 076-018 1979.

 

Program för Studiebesöken i Norra Djurgårdsstaden
6 september

Kl. 09:50    Förmiddagsgruppen samlas utanför Norra Djurgårdsstadens projektkontor på Bobergsgatan 15. Åker du kollektivt ta exempelvis buss 6 till Jaktplan eller tunnelbanan till Ropsten. Med buss får du kortast promenad. Åker du bil finns de närmaste parkeringsplatserna vid Gasverkets parkering och Tengelinsgatans parkering.

 

Kl. 10:00    Det första studiebesöket startar.

Nedan följer några citat från hemsidorna:
https://vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/
www.norradjurgårdsstaden2030.se

 

”Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.”

 

”Dagvattnet ska hanteras som en resurs som tillför estetiska värden och fungerar som bevattning av grönskan, samtidigt som vattnet renas och fördröjs. Förutom att vara vacker och rekreativ har grönstrukturen betydelse för spridningssambandet för ek-levande arter och groddjur.”

 

”Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan.”

 

Stockholm och Norra Djurgårdsstaden tilldelades 2015 C40 Cities Awards på FN:s klimatkonferens samma år.

 

Kl. 12:00    Besöket avslutas där det startade.

 

Kl. 12:00    Deltagarna i både förmiddags- och eftermiddagsgruppen kan nu fika eller luncha på eget initiativ och på egen bekostnad.

På grund av rådande pandemi och osäkerheten kring myndigheternas rekommendationer har klubben inte reserverat bord någonstans.

 

Kl. 12:50    Eftermiddagsgruppen samlas på samma plats som förmiddagsgruppen.

 

Kl. 13:00    Det andra studiebesöket startar. Samma innehåll som det första.

 

Kl. 15:00    Besöket avslutas där det startade.

 

Guide är Camilla Edvinsson från Stockholms stads exploateringskontor. Samma guide som visade oss Slakthusområdet.

 

Inbjudan stängd, vid frågor kontakta Stig Hägnesten, Tfn 076-018 1979.

Rulla till toppen