Studiebesök FOI försvarsanalys

torsdagen den 18 november

Foi Bild1

Deltagare:

Medlemmar och ev. en medföljande.

Samling:

Torsdag 18 november 2021 senast kl. 16:15 vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, Avdelningen för försvarsanalys, Gullfossgatan 6, 164 40 Kista.

 

 Program:

Kl. 16:30  – 18:30 presenterar avdelningschefen för Försvarsanalys avdelningen samt berättar kort om FOI. Verksamheten vid FOI är organiserat i fem avdelningar varav Försvarsanalys är en. Avdelningen ger kvalificerat analys- och beslutsstöd inom försvars- och säkerhetsområdet. Organisationen har stor bredd av erfarenheter och akademiska discipliner från policy till fältnivå, från militära till civila frågor. Avdelningen forskar och arbetar bland annat inom områdena säkerhetspolitik, försvarsekonomi, militär operationsanalys, krisberedskap och civilt försvar. Främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och MSB.

Vill du skriva ut programmet, klicka här.

 

Kostnad:

För medlem 50 kr och för medföljande 50 kr.

 

Anmälan:

Senast 25 ockober vill vi ha Din anmälan online via formuläret nedan. Eller skriv ut inbjudan (se ovan) skicka in ifylld talong om Du inte har internet. Minimum 20 personer. Vid överbokning (max 60 personer) gäller kölista.

 

Betalning:

Senast 6 november får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 13 november. Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det gäller.

Vi utgår från att alla anmälda är fullvaccinerade!

 

OBS! Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.

 

Förhinder:

Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Göran Tengstrand tfn 070 – 728 11 08

Här kan du göra din anmälan. Fyll i dina uppgifter och klicka SKICKA.
Skrolla sedan ned på sidan och kontrollera att din anmälan har skickats!
 

  Ditt namn (obligatoriskt)
  Förnamn:

  Efternamn:

  Ditt telefonnummer (obligatoriskt):

  Din epost (obligatorisk). Om du anger din e-postadress (Kolla att du skrivit rätt adress!) får du en kopia sänd till denna adress, skriv annars: dummy@spkj.se, men då får du ingen kvittens:


  Medföljande
  Förnamn

  Efternamn


  Covid


  Anmärkning: