FHS Bild1
FHS Bild2

Deltagare:  Medlemmar och ev. en medföljande.

 

Samling:     Onsdag 16 januari senast kl. 15:00 vid Försvarshögskolans entré, Drottning Kristinas väg 37, 115 93 Stockholm varifrån vi sedan går till Leijonsköldska salen.

 

Kostnad     50,- per person

 

Program:   Försvarshögskolan är en specialiserad högskola som forskar och utbildar inom områdena försvar, krishantering och säkerhet. Man utbildar på alla akademiska nivåer och har omkring 800 studenter och ungefär 380 medarbetare. På skolan bedrivs i hög grad tillämpad forskning vilket innebär en nära koppling mellan forskning och samhällsnytta. Vi har nu förmånen att vid ett studiebesök få en orientering om aktuella forskningsområden. Värd för besöket är Gunnar Hult som är professor i militärteknik. Studiebesöket är tänkt att hålla på 15:00 – 17:00 och består av följande programpunkter:

  • Välkommen och inledning – Professor Gunnar Hult, avdelningen för militärteknik
  • Modern flygtaktik – Docent Stefan Borg, taktikavdelningen
  • Nordisk säkerhetspolitik – Lektor Jacob Westberg, strategiavdelningen
  • Krigsspel – Adjunkt Johan Elg, avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik
  • Cyberoperationer och cyberförsvar – Doktorand Gazmend Huskaj, avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik

Efter föredragen kan den som vill avsluta eftermiddagen med trevliga samtal och diskussioner på FHS pub.

 

Anmälan:   Senast 5 januari vill vi ha Din anmälan online via formuläret nedan, anmälningstiden har gått ut, kontakta samordnaren nedan. Minimum 20 personer. Vid överbokning (max 45 personer) gäller kölista.
Vill du skriva ut inbjudan, hämta den, klicka här och skriv ut.

 

Betalning:  Senast 8 januari får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör inbetalning av avgiften 50,- ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast 12 januari.

Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt och ev. medföljares namn samt vilket evenemang det gäller.

 

OBS! Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.

 

Förhinder:    Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Göran Tengstrand 070-728 11 08.

 

Anmälningsformulär:

Anmälningstiden har gått ut.

 

 

 

 

.

Rulla till toppen