SAAB´s Pensionärsklubb

KLUBBNYTT 2010 1

Årsmötet

Årsmötet hölls den 18 mars kl 14:00 i företagets matsal. 96 medlemmar var anmälda till mötet.

Ordföranden Kurt Bergkvist hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till klubbens 23:e årsmöte och förklarade mötet öppnat.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Dick Lundsten.

På sedvanligt sätt hedrades bortgångna arbetskamrater med en tyst minut. Finns i utskicket.

Förslaget till stadgeändringar godkändes av mötet med tillägg att revisionsberättelse skall inlämnas. Mötet uppdrog åt styrelsen att arbeta in förslaget i stadgarna.

Mötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för perioden 2009.

Val av ordförande och styrelseledamöter.
Gunnar Nilsson valdes till ordförande för verksamhetsåret 2010.

Omval på två år: Monica Steibert, Solveig Tollstedt och Gösta Karberg
Gerhard Graf, Lillemor Olsson och Birgitta Prince har ett år kvar av mandattiden.
Nyval av Rolf Kinnestrand på två år. Förslaget bifölls av mötet.

Vid styrelsens konstituerande möte valdes Solveig Tollstedt till vice ordförande.
Övriga styrelseledamöter tilldelades arbetsuppgifter/områden enligt nedan.
Gerhard Graf IT-ansvarig
Karl-Gösta Karberg Stadsvandringsansvarig
Rolf Kinnestrand Klubbnytt samt resor och utflykter.
Lillemor Olsson Resor och utflykter
Birgitta Prince Uppvaktningar
Monica Steibert Protokoll, kallelser och utskrifter
Solveig Tollstedt Resor och utflykter.

Lars Hellström valdes till revisor för verksamhetsåret 2010.

Omval av valberedningen på ett år: Sven Barklund, sammankallande, och Leif Hallberg. Leif Hallberg föreslog att Kurt Bergkvist skulle ingå i valberedningen. Kurt lovade att tänka på saken. Förslagen bifölls av mötet.

Representanter från styrelsen berättade om kommande utflykter/resor under våren/sommaren 2010.

Gunnar Nilsson avtackade avgående ordföranden Kurt Bergkvist som varit ordförande i klubben under nio år. Blommor och en flaska ”stärkande” dryck.

Mötet avslutades.

Information från företaget

Petter Bedoire från affärsområde Electronic Defence Systems berättade om affärsläget för Saab och den stora organisationsförändringen som genomförts under hösten 2009 inom koncernen med tyngdpunkt på verksamheterna i Järfälla. Inom koncernen har 15 affärsenheter har blivit 5 affärsområden.

Avslutning

Klubben bjöd på lyxlandgång med öl och kaffe samt sedvanligt lotteri.

Rulla till toppen